تیم قرمز (Red Team)

با به‌کارگیری تمرینات تیم قرمز یا Red Team می‌توان از حملات شبیه‌سازی شده‌ی کنترل‌شده و واقع‌بینانه برای آماده‌سازی تیم امنیت داخلی یا مرکز عملیات امنیت (SOC) استفاده کرد. این تمرینات از ابزارها و تکنیک‌های متنوعی مانند تست‌های نفوذ سنتی و غیرسنتی، فیشینگ، Payloadهای باج‌افزاری شبیه‌سازی شده و مهندسی اجتماعی در یک محدوده‌ی زمانی واقع‌بینانه استفاده کرده و قابلیت‌های سازمان را در شناسایی و پاسخدهی به حملات و بهبود وضعیت امنیت سایبری از طریق نشان دادن آثار حملات بررسی می‌کند. در طی این عملیات، تیم قرمز از طرق مختلف و در خفای کامل، اقدام به نفوذ و بدست آوردن دسترسی به اطلاعات حساس می‌نماید و بدین طریق راهکارهای عملیاتی در اختیار تیم آبی قرار می‌گیرد.

تیم قرمز (Red Team) چه مزایایی دارد:

  • شناسایی حفره‌ها و نقاط ضعف امنیتی
  • ارتقا آمادگی و دانش تیم آبی
  • ارتقا امادگی مقابله با تهدیدات امنیتی با ارزیابی آسیب پذیری‌ها
  • جلوگیری از نشت اطلاعات با استفاده از شناسایی مسیر نفوذ و استخراج اطلاعات
  • جلوگیری از  به خطر افتادن کسب‌وکار سازمانی از طریق روش‌های شبیه‌سازی حملات DOS

  • خدمات ما در حوزه تیم قرمز (Red Team) :

  • مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی تیم قرمز (Red Team)