برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به تعهد و تخصص شرکت، بالاترین افتخار ماست.

عضویت در خبرنامه

درباره شرکت طلوع ایده امن:

دارای پروانه امن سازي و مقاوم سازي سامانه ها، زيرساخت ها و سرويس ها از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران شماره پروانه: ITO-NAMA-OS-0018

داراي رتبه از شوراي عالي انفورماتيک کشور

عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور