تست نفوذپذیری (Penetration Test):

شناسایی نقاط ضعف در وضعیت امنیت سازمان، اندازه‌گیری انطباق سیاست‌های امنیتی آن، آزمایش آگاهی امنیتی کارکنان و آمادگی رویارویی آنها با موارد امنیتی بررسی می‌شود.
یک تست نفوذ همچنین می تواند نقاط ضعف در سیاست‌های امنیتی یک شرکت را مشخص سازد. به عنوان مثال ، ممکن است سیاست امنیتی برای جلوگیری و کشف حمله وجود داشته باشد اما این راهکار برای دور نگه داشتن هکر کافی نباشد. در تست نفوذ این موارد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گزارش‌های تولید شده توسط یک تست نفوذ، بازخورد مورد نیاز یک سازمان را برای اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های امنیتی فراهم می‌کند. این گزارش‌ها همچنین می‌توانند به توسعه‌دهندگان برنامه‌ها کمک کنند تا برنامه‌های ایمن‌تری ایجاد کنند. اگر توسعه‌دهندگان نحوه نفوذ هکرها به برنامه‌های تولیدی خود را بدانند، امکان اقدام جهت اصلاح و وصله‌کردن و همچنین در تولید برنامه‌های بعد، بستن راه‌های نفوذ فراهم می‌شود.

تست نفوذپذیری (Penetration Test) چه مزایایی دارد:

  • ایمن‌ماندن از حملات هکری که به صورت روز افزون در حال توسعه است.
  • جلوگیری از مختل‌شدن ارائه‌ی سرویس در اثر حملات هکری و یا نقص‌های پیکربندی.
  • شناسایی پیکربندی‌های ضعیف یا عدم پیکربندی‌ها که می‌تواند منجر به سواستفاده شود
  • آموزش و شناخت کارمندان نسبت به ابعاد امنیت و نقش آنها در حفظ محرمانگی اطلاعات سازمان‌ها، جلوگیری از مهندسی اجتماعی و گول خوردن توسط هکرها
  • شناسایی و بررسی منابع سازمان‌ها و اهمیت آنها در تبادل اطلاعات در صورت مختل شدن و یا سرقت آن‌ها بصورت فیزیکی
  • مشخص شدن اهمیت بروزرسانی تجهیزات و دانش اعضا

خدمات ما در حوزه تست نفوذپذیری (Penetration Test):

  • مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی اسکن آسیب پذیری
  • مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی تست نفوذ پذیری (White Box)
  • مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی تست نفوذ پذیری (Gray Box)
  • مشاوره، نظارت و اجرای عملیات تخصصی تست نفوذ پذیری (Black Box)