تحلیل بدافزار (Malware Analysis)

صنعت امنیت سایبری روش‌های مختلفی را برای تجزیه‌وتحلیل بدافزارها توسعه داده است و البته هرکدام مجموعه نقاط قوت و ضعف خود را دارند. این به این معنی است که درحالیکه استفاده از فقط یک روش تجزیه‌وتحلیل بدافزار می‌تواند یک شبکه را در معرض خطر قرار دهد، اجرای روش‌های تجزیه‌وتحلیل‌ متعدد با ترتیب درست، می‌تواند با احتمال بالاتری از نفوذ بدافزارها به شبکه جلوگیری کند.

یک گروه امنیتی می‌تواند با اجرای متوالی روش‌های مختلف تحلیل بدافزار، تقریباً اکثر تهدیدات را بصورت خودکار تشخیص دهد در صورتی که بدون استفاده از مدل‌های اجرایی موفق و کسب اطلاعات کافی در مورد تهدید، ممکن است تنها به یک بازی حدس و گمان بسنده کنند که در نهایت نیز محکوم به شکست است. در محیط‌های تحلیل بدافزار ما با 3 نوع تحلیل مواجه هستیم:

  1. تحلیل ایستا (Static Analysis): تجزیه‌وتحلیل ایستا، خط اول دفاع است که شامل شکستن یک پرونده‌ ناشناخته به مؤلفه‌هایی برای بررسی آن و بدون خراب شدن پرونده است و یک‌ راه فوق‌العاده سریع و دقیق برای تشخیص بدافزارهای شناخته‌شده و انواع دیگر است که بخش عمده‌ای از حملاتی که معمولاً در سازمان‌ها دیده‌شده را تشکیل می‌دهد.
  2. تحلیل با استفاده از یادگیری ماشین (Machine Learning Analysis): یادگیری ماشین شامل ایجاد و خودکارسازی یک سامانه برای طبقه‌بندی رفتارهای مخرب به گروه‌های متفاوت است. این گروه‌ها می‌توانند برای شناسایی محتوای مخرب در آینده بدون نیاز به ساخت الگوی دستی مورداستفاده قرار گیرند و هرچه نمونه بدافزارهای بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و فهرست شود، توانایی‌ سامانه برای تشخیص حملات در طول زمان رشد می‌کند.
  3. تحلیل‌های پویا (Dynamic Analysis): آنچه عموماً به‌ عنوان تحلیل پویا شناخته می‌شود معمولاً شامل ارسال یک نمونه مشکوک به یک محیط مبتنی بر ماشین مجازی و سپس فعال کردن آن در یک محیط کاملاً کنترل ‌شده (با نام مستعار Sand box یا جعبه شنی) است که رفتار آن مشاهده و از آن اطلاعاتی استخراج می‌شود.

از آنجا که تجزیه‌وتحلیل ایستا و یادگیری ماشین هر دو نیاز به درجه‌ای از آشنایی قبلی با بدافزار دارند، برای آنها شناسایی فعالیت‌های مخرب کاملاً جدید دشوار است. چالش تجزیه‌وتحلیل پویا مقیاس‌پذیری آن است که نیاز به محاسبات عظیم، ذخیره‌سازی و خودکارسازی دارد. گفته می‌شود اگر هر دو تجزیه‌وتحلیل ایستا و یادگیری ماشین انجام‌شده باشد آنها به‌ احتمال ‌زیاد بخش عمده‌ای از بدافزارها را شناسایی کرده‌اند.

سرویس تحلیل بدافزار (Malware analysis) چه مزایایی دارد:

  • به کارگیری سرویس تحلیل بدافزار (Malware analysis) باعث ارتقای امنیت سازمان شده و سازمان را در مقابل بدافزارهای مخرب محافظت می‎‌کند و  همچنین باعث جلوگیری از ضررهای مالی سازمان می‌شود.

خدمات ما در حوزه سرویس تحلیل بدافزار (Malware analysis):

  • تحلیل تخصصی سرویس تحلیل بدافزار (Malware analysis)