ISO 20000

امروزه، حوزه فناوری اطلاعات با معضل جدیدی مواجه شده است که ناشی از حرکت غیرسیستماتیک و رویکرد “رفع مشکل” در این حوزه می باشد. کیفیت پائین ارائه خدمات به کاربران، طولانی شدن حل مسائل سیستم ها، کمبود وقت در برنامه ریزی و توسعه زیرساخت ها و هزینه های مکرر و …، همه ناشی از نبود یک بستر ساخت یافته در مدیریت فناوری اطلاعات می باشد.
ISO/IEC 20000 و ITIL، مجموعه ای یکپارچه از فرآیندهای مدیریتی را جهت ارائه مؤثر خدمات، به سازمان و مشتریان ارائه می دهد. پیاده سازی این استاندارد در سازمان ها ثابت می کند ارائه خدمات کیفی IT که الزامات مشتریان و سطوح خدماتی را برآورده می سازد، اثربخش و کارآمد می باشد.

ISO/IEC 20000 مشخصه ای قراردادی است و الزامات سازمان را برای ارائه خدمات مدیریتی در حد قابل قبول به مشتریان، معین می کند.
این استاندارد، شامل فرآیندهای ذیل است:
• برنامه ریزی و اجرای مدیریت خدمات
• الزامات سیستم های مدیریتی
• برنامه ریزی و اجرای خدمات تغییر یافته یا جدید
• فرآیندهای ارائه خدمات
• فرآیندهای ارتباطی
• فرآیندهای تصمیم گیری
• فرآیندهای کنترلی
• فرآیندهای استقرار

مزایای پیاده سازی استاندارد ISO/IEC 20000 و ITIL در یک سازمان:
• ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با وجود کاهش هزینه ها
• ارتقاء اثربخشی و کارایی سازمان
• ارتقاء رضایت مندی مشتریان
• سیستماتیک شدن و اتوماسیون فرآیندها
• کاهش دوباره کاری ها و در نتیجه کاهش هزینه ها
• افزایش بهره وری و کارایی کارکنان
• حضور در عرصه بین المللی

			  

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.