Cobit


در عصر حاضر، فناوری اطلاعات جزء کلیدی ترین منابع سازمان‌ها به شمار می‌رود و حاکمیت، نظارت و مدیریت کارآمد آنها یکی از اصلی ترین چالش‌های مدیران فناوری اطلاعات می‌باشد. از سوی دیگر، رشد سریع فناوری و تقاضای روز افزون اطلاعات، قوانین و مقررات موجود در جامعه و وقوع ریسک‌های مختلف، نقش حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات را در سازمان‌ها پررنگ‌ تر می‌نماید. همچنین امروزه نقش فناوری اطلاعات در ارزش‌آفرینی کسب‌ وکار و حصول رضایت نهایی مشتریان ملموس تر از گذشته بوده و مدیران در راستای غلبه بر چالش‌های پیش‌رو، سعی در تحقق اهداف فوق و همسویی هر چه بیشتر کسب‌وکار و فناوری اطلاعات نموده‌اند.
چارچوب COBIT 5 نقش حیاتی فناوری اطلاعات را در ارزش‌ آفرینی برای کسب‌ وکار پررنگ تر نموده است. همچنین این چارچوب سازمان‌ها را در تحقق اهداف حاکمیتی و مدیریتی و نیز حصول میزان ارزش بهینه کسب ‌وکار یاری می‌نماید.
چارچوب Cobit 5 ویرایش جدیدی از چارچوب Cobit از سوی موسسه ISACA می‌باشد و تفاوت‌های کلیدی با نسخه Cobit4.1 داشته است که از مهمترین آنها می‌توان به تمایز قائل شدن میان نقش مدیریت و حاکمیت در این چارچوب و نیز همپوشانی آن باچارچوب‌های مدیریت ریسک و مدیریت ارزش ISACA تحت یک چارچوب منفرد و منسجم اشاره کرد. این نسخه حاصل 15 سال تلاش محققان و مدیران در راستای استفاده از ویرایش‌های قبلی Cobit و اتخاذ نقاط ضعف آن در راستای تکمیل این چارچوب می‌باشد. Cobit5 نقش مرکزی فناوری اطلاعات را در ارزش‌آفرینی برای کسب‌وکار پررنگتر نموده و سازمان‌ها را در تحقق اهداف حاکمیتی و مدیریتی و نیز حصول میزان ارزش بهینه کسب‌وکار یاری نموده و تعادلی میان منافع، ریسک و منابع سازمان برقرار می‌نماید.
Cobit5 مدیران را در حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات در قالب یک چارچوب جامع و واحد و نیز با در نظر گرفتن الزامات کسب‌وکار، قابلیت‌ها و منابع فناوری اطلاعات و نیز الزامات ذینفعان مختلف سازمان کمک می‌نماید.
این چارچوب جنبه عمومی داشته و قابل کاربرد در هر سازمانی با هر طیف فعالیت و اندازه و نوع می‌باشد.

			  

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.