مجوز ها

توانمندی های شرکت


این شرکت کلیه خدمات تخصصی خود را با تکیه بر تخصص، دانش فنی و تجربیات کارشناسان خود در قالب یک راه کار تخصصی ارائه می‌کند. این متخصصین علاوه بر دارا بودن مدارک رسمی علمی و سوابق و تجارب ارزشمند کاری، دارای مدارک گوناگون از مراجع بین المللی فناوری اطلاعات می باشند. مدارک تخصصی موجود در شرکت طلوع ایده امن که نشان از توان فنی پرسنل مجموعه دارد به شرح ذیل می باشد :

• CCIE Routing & Switching
• CCNP Security
• CCNP VOIP
• ISO/IEC 27001:2013 (Lead auditor)
• ISO/IEC 27005:2011 (Information Security Risk Management)
• ISO/IEC 27035:2011 (Information Security Incident Management)
• ISO/IEC BCMS 222301:2011 (Internal audit)
• ISO/IEC 20000:2011 (Internal audit)
• Juniper Networks Certified Internet Professional (AJSEC,JIPS)
• Juniper Networks Certified Internet Associate (IJOS,JRE)
• Juniper Networks Certified Internet Specialist (JSEC,JUTM)
• Network Security Techniques
• VMware Virtualization (Data Center Virtualization, Horizon View, Network )
• Citrix Virtualization
• PMBOK 2012
• Cobit 5
• MCITP 2008
• MCSA-MCSE 2012
• ITIL V3.0
• MTCWE
• ECIH
• …

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.