SOC

با وجود ابزارهایی نظیر فایروال ها ، IDS/IPS و.... امکان شناسایی ، جلوگیری و دفاع از حملات سایبری به طور کامل وجود ندارد زیرا ما نیازمند آگاهی رسانی مداوم نیروها و بروزرسانی ابزارهای مورد استفاده زیرساخت بوده تا از این حملات جلوگیری کنیم . همچنین ممکن است سازمان ها بودجه و نیروی متخصص لازم جهت نگهداری تجهیزات و ارائه خدمات مانیتورینگ و کنترل شبکه را نداشته باشند . به همین دلیل ما به یک راه حل سازمان یافته و منطقی جهت متمرکز کردن فرایندهای دفاع سایبری نیازمندیم تا بطور شبانه روزی ( 24*7*365) و از راه دور قادر به جلوگیری (Prevention) ، شناسایی (Detection) ، حفاظت (Protection) و پاسخگویی (Response) در مقابل خطرات ، تهدیدات و حوادث بلادرنگ در شبکه را داشته باشیم.

مرکز عملیات امنیت (SOC):
بعنوان یکی از راه حل های موفق جهت متمرکز کردن دفاع سایبری تعریف می شود. SOC یک واحد متمرکز درون سازمان می باشد که با مسائل امنیتی در سطح فنی و سازمانی سر و کار دارد. همچنین SOC به عنوان یک سایت مرکزی تعریف می شود که به ابزار هایی جهت دسترسی به سیستم مانیتورینگ ، کنترل log ها ، کنترل موانع و علائم هشدار مجهز می باشد

در حالت کلی SOC به عنوان یک سایت متمرکز مانیتورینگ امنیت و مدیریت شبکه ارائه دهنده سرویس های زیر میباشد:
1. ارزیابی ریسک و آسیب پذیری (Vulnerability and Risk Assessment)
2. مدیریت رخداد و حوادث (Event & Incident Management)
3. مانیتورینگ منطبق بر سیاستهای سازمان و استانداردها (Compliance Monitoring )
4. مدیریت پیکربندی و تنظیمات (Configuration Management)
5. ارزیابی آسیبها و بحثهای قانونی (Forensics, damage assessment)
6. پاسخگویی به حوادث (Incident Response)
7. طرح تداوم کسب و کار (Business Continuity Plan)

این شرکت با بهره گيری تکنولوژی های روزجهان قادر است مشاوره ، طراحی ، تامين تجهيزات ، نصب و راه اندازی و پشتيبانی مراکز SOC راعهده دار گردد. چارچوب متدولوژی شرکت جهت پياده سازی مراکز SOC بازديد از شبکه و دريافت اطلاعات شبکه و تجهيزات آن ، طراحی منطقی و فيزيکی مرکز SOC پياده سازی طرح مرکز SOC و آموزش پرسنل کار فرما جهت عملياتی نمودن مرکز SOC می باشد.

			  

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.