ذخیره سازی اطلاعات

با توجه به رشد فزآینده اطلاعات تولید شده در فضای مجازی و سازمان‌ها و شرکت‌ها ، یکی از مهم‌ترین دغدغه ‌های مدیران، چگونگی نگهداری و پشتیبان‌گیری از این اطلاعات می‌باشد، همچنین برآورده نمودن نیازهای آتی و تأمین فضای مورد نیاز در آینده یکی از مهم‌ ترین عوامل در نگرش به سیستم‌ های ذخیره‌ سازی و پشتیبان گیری اطلاعات بوده و همواره جایگاه ویژه‌ای در تصمیمات مدیریتی دارند.
در طراحی راهکارهای پشتیبان‌گیری و ذخیره‌سازی می‌بایست براساس نیازهای اطلاعاتی سازمان ، تخصیص بودجه ، اهمیت و حساسیت اطلاعات و میزان مطلوب دسترس‌ پذیری عمل نموده و مطابق استاندارد ها و الگو های شرکت ‌های برتر و مطرح سازنده تجهیزات اقدام کرد.

ذخیره‌سازی اطلاعات به صورت مداوم و در فضایی کمتر و با قیمت نازل‌تر و قابلیت دسترسی سریع، امروزه به یک نیاز کاربران سیستم‌های اطلاعاتی تبدیل گردیده است.
در جهت تأمین این نیاز باید موارد ذیل مد نظر قرار گیرد:
• امکان دسترس ‌پذیر بودن
• امکان یکپارچه‌ سازی
• امکان حفاظت از داده‌ها
• امکان بازیابی داده‌هاشرکت طلوع ایده امن با انتخاب بهترین و معروف‌ترین تجهیزات در زمینه ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری اطلاعات اهتمام ویژه به این بخش داشته و همواره سعی در معرفی و ارائه بهترین خدمات از شرکت‌هایی نظیر EMC ،HP و ... را برای مشتریان خود می‌نماید.

اسامی برخی از مشتریان ما، که اعتماد آنها به صداقت و تخصص شرکت، بالاترین سرمایه ما است.