افتا

دارای پروانه عملیاتی افتا در گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت و سرویس ها از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اداره کل نما سازمان فناوری اطلاعات ایران – شماره پروانه: ITO-NAMA-OS-0018

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: