افتا

دارای پروانه مدیریتی افتا در گرایش مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اداره کل نما سازمان فناوری اطلاعات ایران – شماره پروانه: ITO-NAMA-MC-0188

0 Comments

دیدگاهی بنویسید: