افتا
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
دارای پروانه عملیاتی افتا در گرایش امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت و سرویس ها از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اداره کل نما سازمان فناوری اطلاعات ایران – شماره پروانه: ITO-NAMA-OS-0018
Read More
0 Comments
افتا
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
دارای پروانه مدیریتی افتا در گرایش مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اداره کل نما سازمان فناوری اطلاعات ایران – شماره پروانه: ITO-NAMA-MC-0188
Read More
0 Comments
شورا
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
دارای رتبه از شورای عالی انفورماتیک کشور
Read More
0 Comments
نظام صنفی
ارسال شده توسط : تاریخ : mehdi | 01-05-2016
عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
Read More
0 Comments